Tuesday, December 13, 2011

Bác Nguyễn Ngọc Bích rất kindly gửi cho tôi...

Giang Le shared a post with you on Google+. Google+ makes sharing on the web more like sharing in real life. Learn more.
Join Google+
Bác Nguyễn Ngọc Bích đã kindly reply về post của tôi hôm qua liên quan đến bài viết của bác ấy trên TBKTSG. Dưới đây là một trích đoạn liên quan đến authorized capital, tất nhiên bác Bích có "authority" hơn tôi khi nói về luật pháp :-)

"Riêng về "authorized capital" thì luật Model Business Corporation Act của Mỹ họ có dùng (họ gọi là authorized share). Luật Anh mới bỏ năm 2006. Nghị định của ta mà tôi đã đề cập nói về "cổ phần được phép phát hành" là lấy gốc từ ở đây; mục đích của tôi là giải thích tại sao gọi là "authorized"."

Nói thêm về bài báo của bác Bích và vấn đề vốn điều lệ theo luật VN. Một hệ quá rất không hay của qui định vốn điều lệ là cổ phần khi phát hành phải có face value (par value theo như cách gọi của bác Bích). Điều này làm phức tạp qui trình kế toán khi huy động vốn và dễ gây hiểu nhầm cho những nhà đầu tư không chuyên. Có dạo tôi rất ngạc nhiên khi đọc báo thấy công ty này công ty kia chia cổ tức 20-30%, hóa ra đó là tính theo face value chứ không phải dividend yield như cách hiểu thông thường (dividend/market price). Trên thế giới chắc chỉ còn VN có kiểu quote giá cổ phiếu 1.5 chấm, 2 chấm ..., sẽ rất phức tạp nếu một cố phiếu được split hay buy back.
View or comment on Giang Le's post »

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.