Wednesday, December 28, 2011

Krugman công kích Lucas khi Lucas nói về ...

Giang Le shared a post with you on Google+. Google+ makes sharing on the web more like sharing in real life. Learn more.
Join Google+
Krugman công kích Lucas khi Lucas nói về vấn đề crowding out của fiscal stimulus. Krugman cho rằng Lucas hiểu sai khái niệm Ricardian equivalence (RE), một trong những khái niệm căn bản của phe fresh water mà Lucas là một thành viên. Khái niệm này có nghĩa là nếu nhà nước tăng chi tiêu thì việc tài trợ cho khoản tăng đó thông qua tăng thuế ngay lập tức hay phát hành trái phiếu (tương đương với tăng thuế trong tương lai) là như nhau đối với người dân. Ở đây Lucas có vẻ ngụ ý về RE khi nói đến crowding out, ie chính phủ tăng chi tiêu $1 thì sẽ phải đánh thuế thêm $1 ngay lập tức hoặc nếu phát hành trái phiếu thì tác động cuối cùng thông qua RE cũng tương đương tăng thuế $1. Do đó nếu tăng chi tiêu thêm $1 có multiplier dương thì người dân bị đánh thuế thêm $1 sẽ có multiplier âm và kết quả sẽ triệt tiêu nhau.

Krugman chỉ ra rằng nếu chính phủ phát hành bond thì tác động vào current private consumption sẽ là một phần nhỏ của $1 chứ không phải toàn bộ như Lucas nói, ngay cả nếu RE đúng. Lập luận của Lucas (100% crowding out) còn có một điểm yếu nữa là nếu người dân đã quyết định không chi tiêu $1 thì dù chính phủ có stimulus hay không ảnh hưởng giảm chi tiêu (tự nguyện) của người dân đã có negative multiplier rồi. Trong trường hợp như vậy chính phủ tăng chi tiêu thêm $1 không những không làm crowd out mà còn giúp người dân có chỗ để tiết kiệm (mua bond), tất nhiên với điều kiện RE không đúng.
View or comment on Giang Le's post »

2 comments:

  1. a Giang cho e hỏi : Lập luận của GS. Krungman là trong ngắn hạn hay dài hạn vậy anh. Nếu Chính Phủ tăng chi tiêu sẽ phải phát hành bond, phát hành bond sẽ khiến lãi suất tăng và điều này sẽ ảnh hưởng đến đầu tư của tư nhân trong dài hạn...e thấy quan điểm về crowding out có lẽ đúng trong dài hạn. Còn trong ngắn hạn thì có lẽ Krungman đúng...

    Một vấn đề nữa, chi tiêu của chính phủ thường không hiệu qủa bằng tư nhân. Nếu chính phủ cứ tài trợ chi tiêu bằng bond thì có thể sẽ giống VN, thâm hụt ngân sách cao, dẫn đến lạm phát cao.

    ReplyDelete
  2. @chinh: quan điểm của giới Keynesian là: "In the long run we are all dead" :-)

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.