Wednesday, December 14, 2011

Một vụ MF Global của VN (segregation failure...

Giang Le shared a post with you on Google+. Google+ makes sharing on the web more like sharing in real life. Learn more.
Join Google+
Một vụ MF Global của VN (segregation failure):

"Đến lúc này, các NĐT muốn rút tiền mặt tại CTCK SME là không thể, phải chờ ít nhất vài tuần nữa."
Công ty chứng khoán qua mặt nhà đầu tư | Thanh Niên Online
Không ít công ty chứng khoán tự tiện sử dụng tiền trong tài khoản giao dịch của nhà đầu tư, đến khi nhà đầu tư muốn rút tiền mặt thì phải dài cổ chờ do công ty mất thanh khoản.
View or comment on Giang Le's post »


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.