Monday, December 19, 2011

Xem Thatcher bảo vệ quan điểm không cần phải...

Giang Le shared a post with you on Google+. Google+ makes sharing on the web more like sharing in real life. Learn more.
Join Google+
Xem Thatcher bảo vệ quan điểm không cần phải lo lắng về inequality và chống gia nhập EMU trước QH Anh, tôi cực kỳ thán phục debate skill của người đàn bà thép này mặc dù không đồng ý với lập luận của bà. Chống inequality không phải "make the poor poorer" như Thatcher nói mà là "make the rich less rich". Của cải là nguồn gốc của quyền lực, nếu 1% (hay 10%) càng ngày càng tích tụ nhiều của cải thì khả năng thâu tóm quyền lực của họ ngày càng tăng, chưa kể equal opportunity principle sẽ càng ngày càng xa vời với dân nghèo. Tất nhiên cào bằng như các nước XHCN trước kia còn tệ hại hơn, điểm tối ưu không thể nằm ở hai extreme đó được.

youtube.com - Margaret Thatcher's last House of Commons Speech on November 22, 1990. You can read the transcript here: http://www.margaretthatcher.org/speeches/displaydocument.asp?docid=108256
View or comment on Giang Le's post »

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.