Wednesday, December 21, 2011

Tôi rất ngạc nhiên có người bỏ tiền ra mua...

Giang Le shared a post with you on Google+. Google+ makes sharing on the web more like sharing in real life. Learn more.
Join Google+
Tôi rất ngạc nhiên có người bỏ tiền ra mua debt của NK, dù chỉ là 18 cent/dollar. Cứ giả sử ngày mai NK có cách mạng ... "sâm" và chính phủ mới mở cửa đất nước như VN làm sau năm 86, các nhà đầu tư đó cũng phải đợi cỡ 10-15 năm sau may ra mới lấy lại được một phần face value (chắc chắn thấp hơn 100%) qua London/Paris club. Hay họ hi vọng SK sẽ trả nợ thay nếu 2 miền Triều tiên thống nhất? Một điểm thú vị là sau khi chủ tịch Kim qua đời giá debt tăng lên từ 13/15 lên 14/18. Để ý là ask price tăng (15 lên 18) nhiều hơn bid price (13 lên 14) cho thấy demand tăng nhanh hơn supply nhưng vẫn rất illiquid.

Liên hệ với vụ Vinashin debt có giá thị trường trong khoảng 30-40 cent/dollar, có lẽ tại VN không có nuclear weapon như NK nên tụi tư bản không sợ, cứ harass hay lôi ra tòa kiện kiểu gì VN cũng sẽ xì một ít tiền ra :-)
Want to bet on Kim Jong-un? Try North Korea debt
NEW YORK (Reuters) - The price of hard-to-find North Korean debt edged higher on Monday as some adventurous investors took a long-shot bet that the secretive country could open up after the death of K...
View or comment on Giang Le's post »

1 comment:

Note: Only a member of this blog may post a comment.