Thursday, December 22, 2011

S&P vừa downgrade Hungary xuống BBB- (junk...

Giang Le shared a post with you on Google+. Google+ makes sharing on the web more like sharing in real life. Learn more.
Join Google+
S&P vừa downgrade Hungary xuống BBB- (junk) và một trong những lý do quan trọng là central bank của nước này đang mất dần independence sau khi một đảng thiên hữu (Fidesz) lên nắm quyền và đang tiến hành sửa đổi hiến pháp. Mấy hôm trước Krugman đăng bài của Kim Lane Scheppele (http://krugman.blogs.nytimes.com/2011/12/19/hungarys-constitutional-revolution/), một điều hiếm thấy trên blog cá nhân của Krugman, phân tích rằng Hungary đang quay lại một thể chế authoritarian. Một đất nước khá văn minh và nằm giữa châu Âu mà còn như vậy thì quả thực democracy là một điều rất xa xỉ cho những dân tộc "ngoại vi" như VN.
Hungary's Central Bank Law Is Getting It In All Sorts Of Trouble
Oh and let's not forget those Swiss-franc mortgages.
View or comment on Giang Le's post »

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.