Friday, December 30, 2011

Với nhiều nước hành vi trốn/gian lận thuế là criminal offence, nếu bị phát hiện đối tượng trốn th...

Với nhiều nước hành vi trốn/gian lận thuế là criminal offence, nếu bị phát hiện đối tượng trốn th...:
Với nhiều nước hành vi trốn/gian lận thuế là criminal offence, nếu bị phát hiện đối tượng trốn thuế nhiều khả năng sẽ bị ngồi tù chứ không phải chỉ đơn giản bị phạt và truy thu thuế như thế này:

"Còn kết quả ước thực hiện đã tiến hành thanh tra 856 doanh nghiệp lỗ, doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá, đạt 67% so với kế hoạch đề ra, xử lý giảm lỗ 4.400 tỷ đồng (tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ), truy thu thuế và phạt 1.650 tỷ đồng (tăng 4 lần so với cùng kỳ)."


Công tác chống chuyển giá chỉ đạt 67% kế hoạch trong một năm ngành thuế đầy quyết tâm

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.