Tuesday, December 13, 2011

Mặc dù không phải không có những điểm tiến...

Giang Le shared a post with you on Google+. Google+ makes sharing on the web more like sharing in real life. Learn more.
Join Google+
Mặc dù không phải không có những điểm tiến bộ nhưng tôi vẫn có cảm giác negative với kế hoạch này của Bộ GTVT:

"...các ban quản lý dự án sẽ được cổ phần hóa theo hướng vừa là đơn vị quản lý, khai thác vừa là đơn vị tìm kiếm nguồn vốn, đặc biệt là nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư cho dự án hạ tầng giao thông."

Từ trước tới nay xu hướng cải cách của VN là tách biệt chức năng quản lý khỏi nhiệm vụ kinh doanh, kế hoạch cổ phần hóa các PMU này đi ngược lại xu hướng đó. Khi những công ty cổ phần mới này hoạt động (vì lợi nhuận) họ sẽ phải huy động vốn thương mại (vay ngân hàng, phát hành cổ phiếu, trái phiêu) và sẽ phải có nguồn thu để trả nợ/cổ tức. Những dự án giao thông đa phần không commercially viable (vd dự án cầu Phú Mỹ) nên kiểu gì ngân sách nhà nước sẽ phải trợ giúp hoặc nhà nước phải cho họ một số concession nhất định (miễn thuế, cấp đất, đảm bảo độc quyền...), dễ dẫn đến corruption trong hoàn cảnh thông tin rất không minh bạch của VN.
Cổ phần hóa các ban quản lý dự án giao thông - Co phan hoa cac ban quan ly du an giao thong - Saigon Times Online - Thời báo Kinh tế Sài gòn - Thoi bao Kinh te Sai gon
(TBKTSG Online) - Trong giai đoạn từ năm 2012-2015, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) sẽ tiếp tục sắp xếp, đổi mới và cổ phần hóa 70 doanh nghiệp trực thuộc bộ. Trong số những doanh nghiệp được cổ phần hóa...
View or comment on Giang Le's post »
.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.