Wednesday, January 6, 2010

2009 best company song


Thời tôi mới đi làm, company anthem không chính thức của công ty tôi lúc đó là: "Ai đã từng đi qua sông Cửu long giang, Cửu long giang sóng trào nước xoáy..." (giám đốc công ty là cựu sĩ quan tiểu đoàn 307). Hôm nay được biết Financial Times vừa chọn company anthem của Gazprom là best company song cho năm 2009, dù khá ấn tượng nhưng vẫn không hay bằng "Tiểu đoàn 307" :-)
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.