Monday, January 4, 2010

Cheapskate


Đầu năm nghe WSJ nói xấu giới economists: hà tiện. Ví dụ điển hình nhất: American Economic Association tổ chức họp thường niên vào weekend đầu tiên trong năm vì đây là thời gian các hotel có discount nhiều nhất. Kinh nghiệm quí báu cho VES :-)


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.