Tuesday, January 5, 2010

PMI


Manufacturing PMI (Dec-2009):

- Global: 55.0 (+1.4)
- US: 55.9 (+2.3)
- UK: 54.0 (+2.2)
- EU: 51.6 (+0.5)
- GE: 52.7 (+0.3)
- FR: 54.7 (+0.4)
- IT: 50.8 (+0.7)
- SP: 45.2 (-0.1)
- SD: 58.2 (+2.2)
- NW:
- SW:
- RU: 48.8 (-0.3)
- JP: 52.3 (-2.0)
- AU: 48.5 (-2.7)
- CH: - CFLP
- CH: 56.1 (+0.4) - HSBC
- IN: 55.6 (+2.6)


1 comment:

  1. Anh Giang Le ơi;
    Làm một bài phân tích về đồng usd đi, chỉ số usdx, Các chỉ số PMI, CPI của Mỹ tăng, gây áp lực tăng rate, phải chăng thời kỳ đồng usd mất giá bắt đầu chấm dứt, đồng usd đã bắt đầu hồi phục. Đây chỉ là sự phục hồi tạm thời rồi đi xuống; hay nó sẽ tiếp tục đi lên.
    Điều này quan trọng, có thể giúp nhiều người VNam có một cách bảo toàn vốn tốt hơn, khi áp lực lạm phát có thể tới gần.

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.