Tuesday, January 5, 2010

China's 2009 hottest speculation


Không phải vàng, không phải Shanghai Composite Index, không phải nhà đất, không phải nhôm, đồng hay thép, mà là ... tỏi (garlic). James Hamilton trích dẫn WP cho biết giá tỏi ở Bắc kinh tăng 15 lần trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 11/2009.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.