Wednesday, January 27, 2010

A great macro lecture
Update (01/02): Một blogger phân tích rất kỹ các chi tiết quan trọng trong đoạn video trên, rất nhiều ẩn ý đã được đạo diễn lồng vào chứ không đơn thuần là một bài rap.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.