Sunday, January 10, 2010

MAVINS


Trong số Next-11 (N11) mà Goldman Sachs đưa ra cách đây vài năm, Business Insider vừa chọn ra 6 nước có triển vọng nhất, gọi là nhóm MAVINS:No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.