Friday, May 22, 2009

Shanghai SE


Theo Alea, Shanghai Stock Exchange đã vượt qua London SE trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ 5 trên thế giới tính theo market capitalization. Đây là danh sách 7 SE lớn nhất (billion $):

1. NYSE: $ 8,917
2. Tokyo SE: $2,782
3. NASDAQ OMX: $2,588
4. NYSE Euronext (Europe): $2,017
5. Shanghai SE: $1,948
6. London SE: $1,946
7. Hong Kong Exchanges: $1,478No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.