Thursday, May 28, 2009

Quote of the day


"I read a lot of the blogs." - Bill Clinton.

(Không biết các cựu lãnh đạo VN có ai đọc blogs không nhỉ? Cựu TBT Lê Khả Phiêu còn có thời gian trồng rau kia mà.)

Update: Đọc blogs có khó khăn gì đâu, một lão nông 70 tuổi cũng làm được mà.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.