Monday, May 4, 2009

Where are we?


Đó là câu hỏi mà Joe Nocera trong số báo ngày 1/5 của NYT, và có lẽ có rất nhiều người cũng có câu hỏi tương tự về cuộc khủng hoảng hiện tại. Nocera sau khi đi dự 4 cuộc hội thảo trong tuần trước về tình hình khủng hoảng đã không thể trả lời được câu hỏi trên. Có quá nhiều conflicting forecasts, nhưng dường như hai phe chính vẫn giữ vững lập trường như hồi đầu tháng 1/2009: giới business (và gần đây cả policy makers) tin rằng khủng hoảng sẽ kết thúc trong nửa đầu 2009 và kinh tế sẽ bắt đầu phục hồi từ nửa sau năm nay. Giới academic cho rằng tình hình sẽ tồi tệ hơn và suy thoái có khả năng sẽ kéo dài sang năm 2010 mới chấm dứt. Có lẽ kết quả bank stress test sẽ được công bố ngày 7/05 tới sẽ có ý nghĩa quyết định. Cần nhớ là kết quả này đáng lẽ ra phải được công bố ngày hôm nay, 4/05 nhưng đã bị hoãn lại.

Trong khi chờ kết quả ngã ngũ, câu trả lời cho "where are we" của Diane Swonk mà Nocera trích dẫn có lẽ gần với thực tế hơn cả: "Trong Q4 năm ngoài nền kinh tế đã rơi tự do, sau đó dù đã mở và nó đã rơi chậm lại. Tuy nhiên không ai biết nó sẽ hạ cánh vào đâu, không chừng sẽ rơi vào vùng kiểm soát của kẻ thù."

Update (01/06): Theo Donald Marron, 10-y bonds và TIPS đã trở về đúng như trước khi Lehman phá sản.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.