Thursday, May 28, 2009

Pic of the day


Hôm qua yield spread giữa 2-year và 10-year bond đã lập kỷ lục 275bps. Rất nhiều econblogs đã ghi nhận sự kiện này (Calculated Risk, Greg Mankiw, Zerohedge, self-evidence), có lẽ vì theo đồ thị dưới đây mỗi khi 2y/10y spread tăng cao như vậy kinh tế sắp bắt đầu một giai đoạn expansion.


Cũng đồ thị trên nhưng vẽ thêm Fed Funds Rate có thể thấy spread này chủ yếu do 2-year bond đã giảm yield rất mạnh vì Fed cắt lãi suất. Hiện tại Fed Funds Rate đã xuống đến zero, và theo Paul Krugman đây là nguyên nhân yield curve trở nên dốc hơn chứ không phải kinh tế bắt đầu vào chu kỳ tăng trưởng.No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.