Tuesday, May 12, 2009

Bauxite
Đồ thị này từ blog Econbrowser của James Hamilton và Menzie Chinn cho thấy từ trung tuần tháng 3/2009 đến giờ giá các loại nguyên liệu thô tăng rất mạnh, đặc biệt là aluminium. Tất nhiên đây là kết quả của niềm tin vào "green shoots" của Bernanke, nhưng sự gia tăng đặc biệt của aluminium (hơn 40%) rất có thể do khả năng Rio Tinto-Chinalco deal bị chính phủ Úc ngăn cản và dự án khai thác bauxite ở Tây nguyên bị đình chỉ do phản đối từ giới trí thức và người dân VN.

Các quan chức TKV có lẽ đang khấp khởi mừng thầm vì khi giá aluminum tăng khả năng khai thác bauxite có thể có hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên nếu tôi là người duyệt dự án tôi sẽ đặt một dấu hỏi lớn về volatility của giá aluminium cũng như khả năng giá aluminum sẽ giảm trở lại nếu Rio Tinto/Chinalco deal và dự án bauxite Tây nguyên được thông qua.


2 comments:

  1. Anh ơi, người ta duyệt dựa trên các tiêu chí khác,chứ đâu có dựa nhiều vào chỉ tiêu kinh tế, môi trường.

    ReplyDelete
  2. Biết vậy, nhưng thế nào TKV cũng lấy chuyện giá aluminium đang tăng để ủng hộ quan điểm phải khai thác bauxite của họ.

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.