Monday, May 18, 2009

Stock buy back


Trong lý thuyết finance, định lý Modigliani-Miller cho rằng nếu không có thuế các công ty huy động vốn bằng debt hay equity đều như nhau. Mặt kia của vấn đề huy động vốn của MM theorem, nghĩa là việc trả lại capital cho chủ đầu tư, cho rằng trả dividend cũng tương đương như share buy back về mặt lý thuyết. Đơn giản vì nếu thay vì trả 10% dividend, công ty mua lại 10% tổng số equity thì giá cổ phiếu về nguyên tắc sẽ tăng lên 10%, coi như gián tiếp trả cho stock holders 10%. Khi có đưa thuế doanh nghiệp vào lý thuyết này, bond finance và stock buy back sẽ có lợi hơn vì lãi suất trả cho debt sẽ được trừ thuế.

Tuy nhiên, James Kwak, co-author của blog Baselinescenario, cho rằng lập luận như vậy có một điểm không hợp lý. Ví dụ một công ty có $10 cash, giả sử bằng 10% equity, nếu dùng số tiền này để buy back stock thì trên sổ sách giá trị của công ty này giảm đúng bằng $10, do đó việc giá stock tăng lên 10% chỉ là ngắn hạn và trong dài hạn stock sẽ quay về giá trị cũ.

Thật tình cờ một bạn sinh viên vừa email hỏi tôi về dividend discount model (DDM) và có lẽ bạn sinh viên này có thể giải thích cho Kwak về paradox mà Kwak thắc mắc. Nếu chấp nhận DDM thì giá trị của một công ty phụ thuộc vào future dividend stream, trong trường hợp này giả sử future stream không đổi thì market cap của công ty không đổi và do vậy stock price phải tăng 10% vì số lượng share đã giảm 10% sau khi buy back.


3 comments:

  1. Thưa thầy, e muốn hỏi tại sao khi "công ty mua lại 10% tổng số equity thì giá cổ phiếu về nguyên tắc sẽ tăng lên 10%". Theo e, khi mua cổ phiếu quỹ, outstanding share giảm, EPS tăng là lí do để giá cổ phiếu tăng lên. Nhưng e ko rõ tại sao lại tăng lên đúng bằng 10%? vì số % tăng lên còn phụ thuộc vào cung cầu thị trường?

    ReplyDelete
  2. @Anonymous: Về mặt lý thuyết ngay trước và sau khi công ty thực hiện buyback giá trị của công ty không đổi trong khi tổng số cổ phần lưu hành giảm 10%, nghĩa là giá trị của mỗi cổ phần sẽ phải tăng lên 10% (tử số không đổi trong khi mẫu số giảm 10%). Trên thực tế đúng như bạn nói nó còn phụ thuộc vào cung cầu của thị trường, nhất là phản ứng của thị trường khi công ty announce bayback vì đó có thể là dấu hiệu tốt (công ty thừa cash và không muốn cổ phiếu bị thu gom cho mục đích tack over, nhưng cũng có thể là tín hiệu xấu chứng tỏ giá cổ phiếu đang bị rớt quá mạnh nên công ty phải tìm cách can thiệp).

    ReplyDelete
  3. Thưa thầy, e muốn hỏi là " lãi suất trả cho debt sẽ được trừ thuế." tại sao lãi suất trả cho debt được ưu đãi về thuế còn stock thì không?

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.