Thursday, May 14, 2009

Special buyer


Thông thường trong một thị trường khi có thêm người mua, nhất là người mua với số lượng lớn, thì giá sẽ tăng. Tuy nhiên Nick Rowe chỉ ra một trường hợp ngoại lệ. Số là hồi giữa tháng 3 Fed tuyên bố sẽ mua $300b long-term treasury bonds (5-10 năm), chính thức thừa nhận chính sách quantitative easing của mình. Hai tháng sau khi big buyer này tham gia vào thị trường, giá 10y bond đã "giảm" (yield tăng từ 2.46 lên 3.18) thay vì tăng lên như một số người dự đoán.

Nick Rowe giải thích rằng giá bond giảm vì mặc dù demand của Fed tăng lên nhưng demand của các buyer khác giảm đi. Lý do của sự giảm sút này chính là việc Fed trở thành buyer trong thị trường này. Fed khác với các buyers bình thường ở chỗ khi mua bonds hay bất kỳ tài sản nào khác, Fed làm tăng money supply, do đó làm tăng inflation expectation và điều này làm tăng (nominal) bond yield. Do vậy có thể nói Fed là special buyer trên khía cạnh demand của Fed tạo ra ảnh hưởng ngược lại vào giá bond không như những normal buyers.

Tuy nhiên, bên cạnh vấn đề inflation expectation như Rowe chỉ ra, những ai đã học qua basic microeconomics cũng có thể chỉ ra rằng giá thị trường còn phụ thuộc vào supply nữa. Nghĩa là dù demand tăng nhưng nếu supply tăng nhanh hơn thì giá sẽ giảm. Ngoại trừ việc US Treasury phải gia tăng việc phát hành bonds để tài trợ cho các chương trình kích cầu và giải cứu, một nguồn supply lớn khác phải kể đến các khoản dự trữ ngoại tệ của các nước đang giữ dưới dạng bonds, đặc biệt là khoản dự trữ của TQ. Trong trường hợp này, lập luận của Nick Rowe có thể vẫn đúng nếu chính sách QE của Fed thực sự làm TQ lo ngại và gia tăng bán US bonds ra. Bên cạnh TQ, Japan cũng có khả năng sẽ ngừng mua USD denominated assets, trong đó có US treasuries, nếu Democratic party thắng cử.

Ngoài vấn đề demand/supply, nguy cơ Mỹ bị mất AAA rating cũng là một lý do làm yield tăng. Điều này có thể không liên quan trực tiếp đến việc Fed mua bonds, nhưng balance sheet của Fed đang xấu đi cũng là một trong những nguyên nhân làm investors lo ngại AAA rating sẽ mất.

Update: Ngược với những lập luận ở trên về demand for US bonds của TQ và Japan có thể giảm, Brad Setser cho biết các ngân hàng trung ương các nước không hề giảm demand for US bonds. Bằng chứng là số bonds mà NY Fed đang giữ hộ cho các foreign central banks vẫn tiếp tục tăng cho đến hết tháng 3/09, chỉ giảm nhẹ trong tháng 4/09.


2 comments:

  1. I think your argument is good. The rise in nominal interest rates might be caused by fiscal policy, or it might be caused by increased perceived risk. My point was just that it might also be caused by monetary policy.When we look at history, we see loose monetary policy associated with high nominal interest rates.

    Nick Rowe

    ReplyDelete
  2. Thank Nick for visiting my blog. I wonder how you understand the language written here.

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.