Friday, May 15, 2009

Yield curve


Econompicdata trích dẫn Bloomberg cho rằng yield curve có khả năng dự đoán tình hình kinh tế tốt hơn tất cả các professional forecasters. Đây là kết luận của hai nhà kinh tế của Fed San Francisco sau khi so sánh một mô hình probit dùng 10y-90d spread để tính xác suất recession so với dự báo của các nhà kinh tế. Khả năng dự đoán của yield curve spread này, theo Crossing Wall Street (CWS), cho thị trường chứng khoán còn mạnh hơn. CWS cho biết cứ khi nào 10y-90d spread lớn hơn 65bps thì thị trường chứng khoán có 70% xác suất sẽ tăng điểm. Ngược lại cứ khi nào spread này nhỏ hơn 65bps thì gần như chắc chắn thị trường sẽ giảm.

CWS không nói rõ đã tính spread và stock return trong giai đoạn nào và cho khoảng thời gian bao lâu (weekly, monthly, quarterly). Econompicdata đã kiểm tra lại số liệu trong vòng 25 năm và tính 2-year forwar return cho stock thì vẽ được đồ thị dưới đây, nhìn qua không hẳn có được kết luận mạnh như CWS, nhưng có điều chắc chắn là không nên đầu tư vào chứng khoán khi spread này bị negative. Tiếc là tôi không có số liệu yield curve của VN để kiểm chứng.
Update (22/05): Cleveland Fed cũng có một research về khả năng dự đoán GDP growth và recession của yield curve. Về cơ bản positive slope yield curve hiện tại dự báo kinh tế Mỹ sẽ sớm thoát khỏi recession. Tuy nhiên hồi tháng 12/2008 Krugman có một bài không đồng ý với quan điểm này, dẫn chứng Japan đã có positive slope yield curve trong suốt thập kỷ 90 nhưng không thoát ra được recession. Lý do là khi lãi suất ngắn hạn đã xuống đến gần zero thì CB không còn khả năng giảm lãi suất được nữa, do vậy long-term interest rate không invert được.

Update (29/05): Free exchange cho rằng lần cuối cùng yield curve bị invert 2 năm trước đã dự báo chính xác cuộc suy thoái hiện tại. Nhưng lý do khác với những lần trước. Lần này longend yield giảm vì saving glut và great moderation dẫn đến giảm risk premium.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.