Thursday, February 19, 2009

AAA


Đây là credit rating hiện tại của UK. Nhưng có thể không lâu nữa UK sẽ bị S&P downgrade và như vậy sẽ tạo thêm gánh nặng cho các khoản vay của chính phủ để tài trợ cho stimulus package và bank bailout. Ironically, UK bị đe dọa mất AAA chính vì bank bailout. Office for National Statistics của Anh vừa chính thức công nhận RBS và Lloyds Banking Group là "doanh nghiệp quốc doanh" sau khi chính phủ inject capital vào 2 ngân hàng này. Do vậy giờ đây toàn bộ liabilities của RBS và Lloyds đã trở thành "public debts" và làm tổng public debts của Anh tăng vọt lên thêm ₤1 trillion. Đấy là lý do S&P dọa sẽ downgrade credit rating của UK.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.