Saturday, February 28, 2009

Role of government II


Dạo này vấn đề vai trò của nhà nước trong nền kinh tế đang được hâm nóng trở lại. William Easterly, một đại thụ về kinh tế phát triển, vừa lật lại câu hỏi đã khá cũ nhưng có liên quan đến cuộc debate về role of government hiện tại. Câu hỏi đó là: liệu các chính sách công nghiệp (industrial policies) của các nước Đông Á thời 70-80 có phải là yếu tố quyết định dẫn đến sự thành công về kinh tế của các nước này?

Câu trả lời của Easterly là không. Ông cho rằng những bằng chứng cho thấy các nước Đông Á đã thành công không đủ để chứng minh đây là một chính sách đúng. Hoặc ít nhất can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế sẽ gây ra nhiều thiệt hại hơn lợi ích và sự thành công của Đông Á chỉ là tình cờ. Trong phần comments của bài viết này có rất nhiều phân tích thú vị. Tôi thích nhất comment của William Duggan về cách thức và trình tự can thiệp của nhà nước.

Theo Duggan, những nước Đông Á thành công vì đã can thiệp vào nền kinh tế để giúp các doanh nghiệp tư nhân chứ không phải doanh nghiệp quốc doanh phát triển. Ngoài ra các nước Đông Á đều giúp khu vực nông nghiệp qui mô lớn (commercial agriculture) trước khi quay ra giúp khu vực công nghiệp. Nghĩa là làm đúng trình tự chủ nghĩa tư bản đã phát triển ở Mỹ và châu Âu. Trong khi đó những nước "đi tắt đón đầu" trợ giúp ngay cho công nghiệp đều thất bại.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.