Monday, February 9, 2009

Monetary vs fiscal


Tôi vừa được đọc một bài phân tích chính sách kích cầu của VN của tác giả Nguyễn Ngọc Anh (DEPOCEN) và một số người khác. Các tác giả bài viết này có một lưu ý là VN hiện vẫn chưa sử dụng hết công cụ tiền tệ để kích thích kinh tế, nghĩa là vẫn còn khả năng cắt giảm lãi suất nữa. Không chỉ ở VN, Nick Rowe cho rằng hầu hết các nước trên thế giới (trừ Mỹ và Nhật) vẫn còn khả năng tiếp tục ease monetary policy trước khi phải dùng đến fiscal stimulus. Rowe nghi ngờ rằng Mỹ có thể đã "lobby" ngầm để các nước dùng fiscal stimulus và giữ lãi suất dương giúp cho đồng USD có thể giảm giá.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.