Thursday, February 19, 2009

Walmart effect


Caroline Freund (WB) cho biết nhập khẩu hàng may mặc của Mỹ giảm 14% trong 2 tháng cuối năm 2008. Tuy nhiên lượng hàng nhập từ Bangladesh, China, và VN lại tăng trong 2 tháng đó vì đây là những nước xuất hàng may mặc giá rẻ. Điều này hoàn toàn trùng hợp với 6% tăng trưởng của Wal Mart trong Q4 vì dân Mỹ chuyển dần sang mua các loại hàng hóa rẻ tiền hơn. Đây là hiệu ứng substitution mà ai học microeconomics cũng biết, và gần đây được gọi là Walmart effect. Hiệu ứng này chắc không giới hạn ở Mỹ mà sẽ lan ra cả thế giới. 

Liệu các nhà xuất khẩu VN có kịp chuyển hướng sang các mặt hàng rẻ tiền hơn để tận dụng Walmart effect trong thời gian tới? Liệu các chính sách khuyến khích/trợ giúp xuất khẩu của chính phủ có tập trung vào các mặt hàng rẻ tiền không?

Update (04/03): Một ví dụ nữa về Walmart effect.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.