Saturday, February 21, 2009

Banks vs Bank Holdings


John Coates và David Scharfstein, một giáo sư luật và một giáo sư tài chính ở Harvard, vừa cảnh báo cách thức rót tiền của chính phủ cứu trợ các ngân hàng sẽ không đạt được mục đích thúc đẩy các ngân hàng cho vay. Theo Coates và Scharfstein, khi Paulson rót $90b cho 4 bank holdings lớn vào cuối năm ngoái (Citigroup, JP Morgan, BoA, Wells Fargo) chỉ có $15b cuối cùng được rót xuống các ngân hàng con của các holding companies này.

Lý do là trong thời gian qua đa số các ngân hàng đều đứng trên bờ vực phá sản, do vậy nếu tiếp tục rót tiền từ bank holdings xuống lỡ ngân hàng con bị phá sản thì các công ty mẹ coi như mất hết. Cho nên tốt nhất là các công ty mẹ giữ lại tiền để đầu tư vào chỗ khác hoặc để làm quĩ phòng ngừa rủi ro cho chính công ty mẹ. Lập luận này cũng lý giải phần nào những đồn đại là các bank holdings lớn đã rất miễn cưỡng nhận tiền TARP của Paulson.

Coates và Scharfstein đề nghị lần này nên rót thẳng tiền vào các ngân hàng chức không đưa cho công ty mẹ như lần trước nữa. Vấn đề là ngay cả nếu chính phủ rót tiền vào các ngân hàng con, các ngân hàng này vẫn có nhiều cách chuyển tiền về công ty mẹ để kinh doanh ở những lĩnh vực khác thay vì đem đi cho vay như chính phủ mong muốn.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.