Thursday, February 12, 2009

WB chief economist


Từ sau khi Stiglitz nghỉ khỏi chức vụ chief economist của WB tôi không để ý những người sau này nữa. Đến hôm nay đọc được tin này mới biêt chief economist hiện tại của WB là Justin Lin, một nhà kinh tế quốc tịch Trung quốc và là chief economist đầu tiên của WB từ một nước đang phát triển. Ông từng là giáo sư kinh tế của đại học Bắc kinh và giám đốc China Center for Economic Research, một economic thinktank của Trung quốc tại đại học này. Đặc biệt, Justin Lin đã có bằng master về Kinh tế chính trị Mác ở đại học Bắc kinh trước khi có PhD kinh tế ở University of Chicago. Hi vọng những Vũ Thành Tự Anh, Nguyễn Đức Thành... của VN sẽ có lúc bước ra chính trường thế giới như Justin Lin.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.