Monday, February 9, 2009

Pre-mortem analysis


Nếu bạn để ý đến câu nói của Keynes tôi trích dẫn trên phần header của blog này, chắc bạn sẽ đồng ý với David Ignatius (WP) rằng chính Keynes là godfarther của behavioral economics. Tuy nhiên điểm thú vị nhất trong bài báo của Ignatius là khái niệm pre-mortem analysis đã được Daniel Kahneman, người đã được Nobel về behavioral economics, đưa vào kinh tế từ ý tưởng của một nhà tâm lý học (Gary Klein). Theo Ignatius, pre-mortem analysis đã được nhắc đến khá nhiều trên diễn đàn WEF ở Davos vừa rồi.

Vậy pre-mortem analysis là gì? Đơn giản đó là một hình thức stress-test cho logic của những người làm dự án/chính sách. Sau khi lên xong kế hoạch cho một dự án, nếu chúng ta giả sử dự án đó sẽ thất bại trong tương lai và viết một bản phân tích những lý do dẫn đến thất bại đó (pre-mortem), rất có thể chúng ta sẽ tìm ra những "black swans" mà khi lập dự án chúng ta không tính tới.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.