Tuesday, February 17, 2009

Unfair competition


Một nền kinh tế thị trường chỉ có thể hoạt động hiệu quả nếu có sự cạnh tranh lành mạnh. Đây chính là lý do tại sao Mỹ và các nước tư bản phát triển đều có luật bảo vệ cạnh tranh (antitrust hoặc anti-monopoly). Bản thân nước Mỹ đã có những vụ xử antitrust nổi tiếng dẫn đến việc chia nhỏ các công ty lớn có monopoly power như Standard Oil hay AT&T.

Lập luận này lại vừa được Rusty Cloutier, CEO của một ngân hàng nhỏ, nêu ra khi đề cập đến kế hoạch bailout các ngân hàng lớn của Geithner. Cloutier cho rằng các ngân hàng nhỏ đang bị unfair competition từ các đại gia đang được bailout. Điều này không những gây thiệt hại cho các ngân hàng nhỏ mà còn làm các nhà đầu tư không dám bỏ tiền vào banking business. Tốt hơn cả, theo Cloutier, Geithner nên break up 8 ngân hàng lớn nhất, chiếm hơn 60% banking assets của Mỹ, để nâng cao tính cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng. Ngoài ra, breaking up các ngân hàng lớn sẽ làm giảm rủi ro too-big-to-fail mà Fed vẫn đang đau đầu.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.