Wednesday, February 18, 2009

Too big II


Mấy hôm nay giới econblog đang lo ngại về tình hinh hệ thống ngân hàng ở các nước Đông Âu. Nhưng đằng sau mối lo ngại này là sự sợ hãi một cuộc khủng hoảng dây chuyền sẽ nổ ra khi các ngân hàng Tây Âu cho các ngân hàng Đông Âu vay rất nhiều, có tin đồn là số vay đó lên đến 60-70% total assets. Mà nếu các ngân hàng Tây Âu gặp khó khăn, chính phủ các nước này sẽ không phải chỉ đối mặt với vấn đề too-big-to-fail mà còn là too-big-to rescue. Ed Harrison (Credit Writedowns) đưa ra những số liệu sau:

- Denmark - GDP: $312 billion; Danske Bank - Assets: $615 billion (197% of GDP)
- United Kingdom - GDP: $2.8 trillion; RBS - Assets: $3.8 trillion or 136% of GDP (with HSBC and Barclays this rises to $8.6 trillion or 226% of GDP)
- Switzerland - GDP: $492 billion; UBS and Credit Suisse - Assets: $3 trillion (658% of GDP)
- France - GDP: $2.6 trillion; BNP Paribas, Agricole, SocGen, and Dexia - Assets ($6.7 trillion or 259% of GDP)
- Netherlands - GDP: $777 billion; ING - Assets: $1.8 trillion or 231% of GDP (with Fortis this rises to $2.9 trillion or 385% of GDP)
- Germany - GDP: $3.3 trillion; Deutsche Bank - Assets: $2.7 trillion (83% of GDP)

Xem ra VN vẫn còn khá hơn vì tổng tài sản của ngân hàng thương mại lớn nhất VN, Agribank, cũng chỉ vào khoảng $15.7b, chưa đến 20% GDP.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.