Wednesday, February 18, 2009

Vegetable elasticity


Bài này của Vietnamnet cho biết hoàn cảnh khó khăn của những người nông dân trồng rau ở ngoại thành Hà nội. Lý do vì năm nay rau được mùa nên giá giảm nhưng sức mua không tăng, hậu quả là rau ế và người trồng rau thua lỗ.

Bài này của Matt Yglesias trích dẫn một nghiên cứu của Diansheng Dong and Biing Hwan-Lin cho biết price elasticity của vegetable consumption ở Mỹ rất thấp, chỉ vào khoảng 0.21 đến 0.49. Do đó dù giá rau quả có giảm nhiều cũng không làm consumption tăng. Còn nếu supply tăng, dù chỉ tăng nhẹ, cũng có thể làm giá giảm mạnh. Ngược lại, khi supply giảm (như sau đợt lụt tại HN năm ngoái) giá sẽ tăng rất mạnh.

Do vậy, cả người nông dân trồng rau lẫn người tiêu dùng sẽ vẫn phải chịu cảnh giá rau giao động rất mạnh tùy thuộc vào thời tiết. Chỉ đến khi nào giữa người nông dân và người tiêu dùng có một hệ thống phân phối đủ mạnh để làm buffer cho những lúc giá thay đổi như hiện tại (ví dụ như những chuỗi siêu thị bán thực phẩm lớn ở các nước phát triển). Những nhà phân phối này sẽ làm thêm chức năng price insurer hay price stabilization fund cho người nông dân.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.