Thursday, February 19, 2009

Preprivatization


Còn nhớ thời 95-96 VN đã cố tránh không dùng chữ "tư hữu hóa" (privatization) mà thay bằng "cổ phần hóa" (equitization) các doanh nghiệp quốc doanh, dù bản chất đúng là tư hữu hóa tài sản công.

Bây giờ giới báo chí Mỹ đang gợi ý cho tổng thống Obama dùng chữ "preprivatization" thay cho "nationalization" các ngân hàng đang gặp khó khăn, dù bản chất đúng là "quốc hữu hóa" những ngân hàng tư nhân này.

Update (03/03): Đây là lý do tại sao Obama không nên dùng chữ "nationalization":No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.