Thursday, July 16, 2009

Shanghai burst


Nếu dự báo này đúng: Shanghai Composite sẽ crash trong khoảng từ 17-27 tháng này, thì đây sẽ là dự báo chính xác nhất mọi thời đại và chắc chắn nhiều người, trong đó có tôi, sẽ đổ xô đi tìm hiểu xem LPPL là gì :-)

Update: Felix Salmon tìm được paper này, chỉ ra rằng vào các ngày nhật thực stock market return thấp hơn trung bình và trading volumn giảm. Vì vậy Salmon "kết luận" rằng trong khoảng 17-27/07, ngày 22/07 sẽ là ngày Shanghai crash, lý do vì đó là ngày có nhật thực dài nhất thế kỷ.

Update (29/07): Rất tiếc dự báo trên không chính xác, ngày 22/07 Shanghai Composite tăng 2.6%. Từ 17 đến 27/07 market này tăng gần 8%. Tuy nhiên hôm nay (29/07) Shanghai Composite rớt hơn 5%.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.