Thursday, July 30, 2009

Google trend


Gần đây một số người, dẫn đầu là Hal Varian, sử dụng Google Trend như một nguồn số liệu thống kê mới trong các nghiên cứu/phân tích kinh tế, đặc biệt về vấn đề sentiment và confidence. Econompicdata vừa vẽ một đồ thị dựa trên số liệu của Google Trend về từ khóa "Economic depression":Chỉ số này tăng vọt trong tháng 9/2008 và tháng 3/2009 thì có thể hiểu được, tại sao nó lại tăng vào thời điểm này? Một comment trên blog Econompicdata cho rằng lý do là hồi đầu tháng 7 Larry Summers có nhắc đến chỉ số này (Google trend của "economic depression") đang giảm nên có thể nhiều người đã curious search thử xem sao. Conspiracy theory: ai đó đã viết bot tự động search từ khóa này để chứng minh Summers sai, hoặc tệ hơn nữa để manipulate thị trường khi nhiều người bắt đầu quan tâm đến chỉ số này.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.