Monday, July 27, 2009

Negligence


NHNN đã có một cố gắng rất đáng khen khi công bố kết quả các hoạt động thị trường mở lên website của mình. Tuy nhiên số liệu mới nhất cho thấy người chịu trách nhiệm đưa thông tin lên đã có một số tắc trách không đáng có. Bảng kết quả đấu thầu hoạt động thị trường mở có kết quả của 3 phiên thì 2 phiên diễn ra trong tương lai, phiên 57/2009 ngày 25/09/2009 và phiên 301/2008 ngày 01/10/8200. Đây có thể chỉ là lỗi typo nhưng ngân hàng trung ương của một nước không nên để những lỗi này tái diễn.No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.