Tuesday, July 7, 2009

PPIP III


Còn nhớ hồi giữa tháng 3 khi Tim Geithner đưa ra PPIP, gần như tất cả các nhà kinh tế đều phản đối và chỉ ra bản chất của kế hoạch này là bơm tiền của taxpayers cho các banks lớn đang trong cơn hấp hối. Thế rồi như có phép mầu thị trường tăng liên tục sau khi PPIP được công bố dù thực tế PPIP chưa được triển khai. Đến tháng 5, hàng loạt ngân hàng đã nhận tiền từ TARP xin được trả lại các khoản vay này với lý do đã raise được capital mà không cần Fed/FDIC/Treasury guarantee. Đến giờ dường như Treasury đang âm thầm dẹp bỏ PPIP, chuyện gì đã xảy ra?

Thêm một conspiracy theory nữa: PPIP được cố tình design một cách rất có lợi cho các banks để "đánh lừa" các nhà đầu tư. Khi tin rằng các ngân hàng sẽ được PPIP bailout, họ đã không ngần ngại chi tiền mua cổ phiếu của các ngân hàng này. Khi các ngân hàng được recapitalized từ các nhà đầu tư, nhu cầu bailout giảm dần và thế là PPIP không cần thiết nữa. Nếu quả thật đây là "chiêu" của Summers/Geithner thì ...

Update (10/09): Lucian Bebchuk (qua Mark Thoma) cho rằng không phải PPIP đánh lừa investors mà việc FASB nới lỏng qui định mark-to-market đã giúp các banks đánh bóng balance sheets của mình. Bên cạnh đó, khi tiến hành stress test, Treasury đã cố tình không đánh giá rủi ro toxic assets sẽ mất giá sau năm 2010.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.