Tuesday, July 7, 2009

Original sin II


Robert Skidelsky (và cả Martin Wolf), theo Brian Hoyt, cho rằng một chính sách mà các emerging markets cần theo đuổi là phát triển capital market nội địa thật mạnh để chính phủ có thể raise fund bằng đồng nội tệ. Nói nôm na là chính phủ cần tạo điều kiện (chính sách, regulation...) để secondary bond market phát triển thì chính phủ mới có thể phát hành bonds trong nước nhiều mà không đẩy lãi suất lên cao. Đây là một biện pháp hữu hiệu để tránh original sin cho các emerging market và cũng gián tiếp giảm bớt sự phụ thuộc vào đồng USD, do vậy internaltional imbalances cũng giảm.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.