Friday, July 31, 2009

Dongguan


Sáng nay đọc viet-studies thấy GS Trần Hữu Dũng highlight câu này từ một bài báo của FT: "Dongguan, the south China city whose factories alone outpace those of Vietnam in exports". Năm 2008 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Dongguan là $65.54b còn của VN là $62.9b, đúng là choáng thật.

Có một chi tiết nữa trong bài báo cũng đáng quan tâm. Dân số của Dongguan là 10m, workforce khoảng 6.3m (63%) vào cuối năm 2008 và đã có khoảng 10% trong số workforce đó mất việc trong năm nay khi export giảm 24%. So với VN có dân số 84m, giả sử tỷ lệ workforce/population cũng là 63%, export của VN giảm 10% trong 6 tháng đầu năm (theo TCTK). Nếu dùng tỷ lệ mất việc của Dongguan do export giảm cho VN thì workforce của VN sẽ bị mất 10/24*10=4.2%. Nhân tỷ lệ này với workforce sẽ ra số công nhân VN bị mất việc vì export giảm là 84m*0.63*0.042=2.2m. Tất nhiên con số này có nhiều "giả sử" không đúng với thực tế nhưng cũng phần nào phản ánh mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng hiện tại vào thị trường lao động. Trong bối cảnh VN không có số liệu thống kê về lao động, tạm thời coi đây là giới hạn trên của số người lao động VN mất việc trong thời gian qua.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.