Tuesday, July 28, 2009

Video of the day


Tiếc là The Economist không cung cấp embedded video, vậy nên các bạn chịu khó vào link này xem một video rất thú vị về lịch sử saving-consumption của Mỹ từ trước WWII.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.