Tuesday, July 28, 2009

FX volume


Kathy Lien blog có links tới một loạt các semi-annual reports của các central banks về foreign exchange trading volume. Nhìn chung, so với tháng 10/2008 FX volume trên các thị trường chính đã giảm từ 20-30% cho các đồng tiền lớn. Kathy cho rằng sự sụt giảm này do carry trade unwinding và risk aversion. Nhưng có lẽ việc international trades giảm mạnh cũng là lý do quan trọng dẫn đến low FX volume. Tuy nhiên chỉ riêng London và New York, hai trung tâm giao dịch FX lớn nhất thế giới, đã có daily volume hơn $1.8 trillion.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.