Friday, July 24, 2009

50-50


Falkenblog chỉ ra rằng Nasdaq đã tăng điểm liên tục trong 10 ngày qua, một điều rất hiếm khi xảy ra. Theo tính toán của Falkenblog, nếu xác suất tăng/giảm của Nasdaq là 50-50 thì sự kiện trên chỉ có thể xảy ra 10 năm 1 lần, và thực sự trong 10 năm vừa rồi chua có khi nào Nasdaq tăng liên tục 10 ngày như vậy. Thống kê số liệu thực tế của Nasdaq trong 10 năm qua, xác suất của các chuỗi tăng điểm 1, 2, 3, ..., 10 ngày liên tục được so sánh với xác suất lý thuyết 50-50 như hình dưới:


Từ so sánh ở trên có thể thấy Nasdaq quả là rất gần với random walk.Update (24/07): Đến hôm nay Nasdaq đã tăng 12 phiên liên tục, từ ngày 8/07.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.