Friday, May 7, 2010

PMI


Manufacturing PMI (Apr-2010):

- Global:
- US: 60.4 (+0.8)
- UK: 58.0 (+0.7) - highest since Oct 1994
- EU: 57.6 (+1.0)
- GE: 61.5 (+1.3)
- FR: 58.4 (+1.9)
- IT:
- SP:
- SD: 64.0 (+2.9)
- NW: 51.9 (+2.2)
- SW: 65.9 (+0.4)
- RU:
- JP:
- AU: 59.8 (+9.6)
- CH: 55.7 (+0.6) - CFLP
- CH: 55.4 (-1.6) - HSBC
- IN:1 comment:

  1. Việt Nam đã có PMI đầu tiên do HSBC xây dựng:
    https://www.research.hsbc.com/midas/Res/RDV?ao=20&key=NBeE53sNbx&n=329291.PDF

    ReplyDelete