Wednesday, April 8, 2009

IT infrastructure


Thủ tướng Úc Kevin Rudd vừa tuyên bố sẽ tăng 10 lần số tiền đầu tư (từ AUD4.7b lên 43b) vào hệ thống đường truyền ADSL tốc độ cao đến 90% số hộ dân của nước này. Trong khi đó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM Lê Mạnh Hà ra lệnh tịch thu các thiết bị viễn thông vi phạm của công ty OCI. Thế giới này còn lâu mới phẳng, ít nhất trong biên giới VN.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.