Tuesday, November 18, 2008

Auto


Cuối cùng cũng có một nhà kinh tế uy tín ủng hộ kế hoạch bailout ngành công nghiệp ô tô của Mỹ, mà đúng hơn là 3 đại gia GM, Ford, Chrysler. Jeffrey Sachs (qua Mark Thoma) nêu ra ba (thực ra là 2) lý do chính. Thứ nhất, đây là dịp để US government promote green technology, đại loại là các loại technology tiết kiệm nhiên liệu mà bình thường các hãng xe phải mất hàng chục năm mới đưa ra market được. Thứ hai, 3 đại gia này quá lớn không thể đóng cửa được vì sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu lao động các ngành vệ tinh. Do vậy, thứ ba là chỉ còn giải pháp bailout có khả năng giúp ngành này vượt qua khủng hoảng vì restructure theo Chapter 11 không áp dụng được cho auto industry do đặc thù của ngành này: người mua không chỉ mua rồi thôi mà còn cần bảo dưỡng lâu dài và nhiều người còn quan tâm đến re-sell value (có liên hệ với sự tồn tại của hãng sản xuất xe). Tóm lại, auto industry cần phải được bailout vì nó là ngành đặc biệt, sụp đổ nó sẽ có ảnh hưởng hệ thống cũng giống như financial system vậy.

Ý kiến phản bác quan trọng nhất của các nhà kinh tế khác là: nếu bailout auto sau khi đã bailout finance, tất cả nền kinh tế sẽ xếp hàng xin được bailout.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.