Monday, November 10, 2008

Information


Nếu Fed buộc phải công bố thông tin về các tài sản thế chấp mình đang nắm giữ, điều này không bắt buộc với các công ty tư nhân. Tuy nhiên các công ty bảo hiễm đã và đang tự nguyện làm điều này vì như vậy sẽ tăng confidence cho các nhà đầu tư và khách hàng của mình. Đây có thể là một bài học cho các ngân hàng thương mại.

Từ khi Lehman phá sản, thị trường liên ngân hàng đã gần như đóng băng hoàn toàn. Lý do chính mà nhiều người đã chỉ ra là counterparty risk. Các ngân hàng bất ngờ nhận ra rằng trong thời điểm hiện tại không ai là an toàn nữa. Trước đây họ có thể dựa vào credit rating để đánh giá mức độ rủi ro của đối tác của mình. Tuy nhiên khi Lehman sụp đổ công ty này vẫn còn được A rating và điều này xóa bỏ mọi sự tin tưởng của thị trường vào hệ thống credit rating hiện tại.

Tuy nhiên một bài học rút ra từ sự khủng hoảng credit rating này là vấn đề information asymmetry cần phải được tháo gỡ. Trước đây credit rating agencies làm chức năng này nhưng hiện tại chưa ai thay thế được họ. Jon Danielsson và Casper G. de Vries cho rằng để giải quyết tình trạng đóng băng trên thị trường liên ngân hàng, có thể các ngân hàng phải tự mình làm chức năng credit rating. Tuy nhiên điều này đòi hỏi các ngân hàng thương mại phải chấp nhận mở sổ sách kế toán của mình cho các đối thủ kiểm tra, điều mà trước đây họ chỉ làm khi phải thực hiện due diligence trong các vụ merger.

Liệu mở sổ sách của mình cho các đối thủ xem có khả thi hay không? Kinh nghiệm của các công ty bảo hiểm cho thấy, trừ những trường hợp ngân hàng đang nắm giữ những asset quá tệ mở sổ sách có thể là một option hay cho các ngân hàng trong thời điểm này. Liệu các ngân hàng trung ương có nên can thiệp vào vấn đề này hay không? Ở Mỹ thì không được vì luật không cho phép, các ngân hàng phải tự nguyện tham gia.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.