Thursday, November 6, 2008

Politics III


Sau khi Obama chiến thắng, S&P 500 đã giảm 5.2%, DJ giảm 5.1% trong ngày hôm sau (5/11). Nhiều người đặt câu hỏi đảng nào nắm quyền thì có lợi cho kinh tế Mỹ: Dân chủ hay Cộng hòa? Nếu chỉ nhìn vào lịch sử và chỉ nhìn vào thị trường chứng khoán thì đây là kết quả mà Binit Patel và Kevin Edegeley của Goldman Sachs đã tìm được:

Nếu loại trừ 2 outliers là nhiệm kỳ của Hoover (R) 1929-1933 DJ giảm 80% trong 4 năm và nhiệm kỳ của FDR (D) 1934-1937 DJ tăng 200% thì trung bình sau 4 năm cầm quyền của một tổng thống thuộc đảng Cộng hòa DJ tăng 35% so với 25% sau 4 năm dưới quyền Dân chủ. Nếu chỉ tính 3 tháng đầu tiên sau khi tổng thống tuyên thệ nhậm chức thì Cộng hòa cũng tốt hơn Dân chủ, dù không significant. Trong 18 đời tổng thống từ năm 1937, có 12 lần DJ tăng điểm trong 3 tháng đầu, 3 lần mất điểm và 3 lần không đổi. Trung bình DJ tăng 3.5% trong 3 tháng này.

Update (7/11): So far so ... bad. Ngày thứ 2 sau bầu cử DJ mất thêm 4.85% còn S&P500 mất 5%. Theo Jeremy Siegel (Wharton School), từ năm 1888, trung bình 3 ngày đầu tuần bầu cử (thứ 2 đến thứ 4) nếu Dân chủ thắng thì stock market sẽ mất 0.5%, trong khi nếu Cộng hòa thắng thì market lại tăng 0.7%. Tuy nhiên khi Siegel tính cho 4 năm nhiệm kỳ tổng thống thì kết quả là Dân chủ có return trung bình cao hơn, có điều Siegel không loại bỏ các outliers như tính toán của Goldman Sachs ở trên. Ngoài 2 outlier trong giai đoạn 29-33, có người còn chỉ ra 2 outliers nữa giai đoạn 2000/2001 khi tech bubble vỡ.

Update (7/11)Pedro Santa-Clara and Rossen Valkanov (UCLA) vừa có một paper trên Oct JoF cũng về vấn đề này. Kết luận của 2 tác giả này giống Siegel, Dân chủ có lợi hơn cho stock market. Tuy nhiên Hal Varian (Berkeley) cũng có vẻ nghi ngờ relationship này (spurious correlation).

Update (25/02/09): Tổng kết của macroman: stock market return sau 1 tháng các tổng thống nhận chức:No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.