Tuesday, November 18, 2008

Stimulus


Trong khi dân Mỹ đang đợi Obama nhậm chức để đưa ra stimulus package, họ đã nhận được một package khá hậu hĩnh: $200-300b trong vòng 4 tháng qua. Đó là do giá dầu giảm từ gần $150/barrel xuống còn $55, tương đương với một khoản saving cho toàn bộ nền kinh tế Mỹ vào khoảng $200-300b (3% GDP của Mỹ) như một số tính toán ở đây. Trên góc độ toàn cầu (trừ những nước giá xăng dầu bị nhà nước kiểm soát như VN), tổng số implied stimulus sẽ vào khoản $800-1200b (Mỹ tiêu thụ khoảng 1/4 trên tổng số oil demand của toàn thế giới).


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.