Wednesday, November 26, 2008

TIPSCuộc khủng hoảng này đã phá hủy nhiều mối quan hệ tưởng như bền vững như negative swap spread cho 30-y bonds hay negative spread giữa 3-m T-bill và FFR. Trong đồ thị trên, Greg Mankiw chỉ ra một điều lạ lùng nữa là 5-y nominal bond yield hiện tại thấp hơn 5-y indexed bond yield. Điều đó có nghĩa là thị trường expect lạm phát của Mỹ sẽ âm (deflation) trong 5 năm nữa.

Expectation về deflation trong thời gian tới (1-2 năm) thì còn có thể có cơ sở, nhưng trong 5 năm tới thì chứng tỏ các nhà đầu tư, hay chính xác hơn là bond traders, phải rất bi quan về tương lai kinh tế Mỹ (và cả thế giới). Free ecxchange còn cho biết 7-y bonds cũng có tình trạng negative spread này.

Lý giải của Robert Barro và Free exchange là 2 thị trường bond này tách rời khỏi nhau (segmented) do đó nếu có jump in demand cho một trong 2 loại bonds này thì thị trường kia cũng không bị ảnh hưởng. Hiện tại deflation expectation và hàng loạt biện pháp của Fed kéo nominal yield xuống rất thấp, trong khi liquidity trên thị trường TIPS lại thấp nên investors không chuyển sang mua indexed bonds được để giảm tải cho nominal bonds. Bên cạnh liquidity, theo Felix Salmon thị trường TIPS cũng có một đặc điểm khác nominal bonds là off-the-run và on-the-run bonds (bonds có cùng maturity nhưng phát hành trước và sau) có spread phụ thuộc vào tình hình lạm phát từ khi bonds được issued. Do đó yield của indexed bonds có qui luật khác với nominal bonds.

Tuy nhiên nếu nhìn kỹ lại đường mầu đỏ trong đồ thị trên, những lý giải này không thuyết phục vì không giải thích được tại sao indexed bond yield lại tăng gần như thẳng đứng từ đầu năm 2008 đến nay. Điều này dường như có một sự tháo chạy khỏi thị trường này dù indexed bonds vẫn được xem là an toàn hơn nominal bonds. Hoặc có thể một lượng rất lớn TIPS đã được Treasury issued ra thị trường nhưng không được các nhà đầu tư hưởng ứng. Dù sao đây cũng là một anomaly tôi chưa tìm ra lời giải thích thuyết phục.


Update (10/12): Title của entry này đã được sửa vì bị misspell. TIPS chứ không phải TICS. TIPS viết tắt của Treasury Inflation Protected Securities.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.