Monday, November 3, 2008

Crazy


Cách đây vài ngày có tin Citigroup và Credit Suisse cho vay với lãi suất được điều chỉnh theo CDS spread. Nghĩa là nếu borrower trở nên riskier (CDS spread tăng) thì lãi suất tự động tăng theo. Từ trước đến giờ lãi suất thường được link với Libor cộng thêm một khoản nhỏ gọi là credit spread, thường được link với credit ratings. Theo Bloomberg ít nhất Netsle, Nokia, và FirstEnergy đã bị yêu cầu phải trả interest theo cơ chế này.

Thoạt nhìn đây có thể là một cách tránh rủi ro cho banks, đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay khi các credit rating agencies bị phê phán dữ dội do đã đưa ra những đánh giá không chính xác (Lehman vẫn còn được đánh giá A rating vào thời điểm bị phá sản). Tuy nhiên nhiều người phê phán cách tính interest mới này vì nó tạo thành feedback loop gia tăng tốc độ phá sản của các công ty nếu có khó khăn về kinh doanh hay thanh khoản. Nếu vậy, thay vì gia tăng mức độ an toàn đối với credit risk của counterparty, các ngân hàng lại tăng độ rủi ro lên vì xác suất phát sản của borrowers tăng lên.

Một cách giải thích hành động này của các ngân hàng là hiện tại họ đang bị sức ép của chính phủ phải đem số tiền vừa được inject đi cho vay. Tuy nhiên không ai muốn mở rộng credit trong điều kiện hiện tại vì vừa có rủi ro về mặt tài chính vừa rủi ro về mặt kinh tế (recession). Bởi vậy các ngân hàng nghĩ ra cách này để gây khó khăn thêm cho borrowers, một cách qua mặt Treasury và Congress.

Update (10/08/09): Bây giờ không phải là tin đồn nữa, Business Week đã confirm những banks lớn (BoA, JPM, Citi) đã cho nhiều doanh nghiệp vay dưới hình thức CDS-linked loans này (Fedex, UPS, HP).


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.